Ny bestyrelse efter afholdt generalforsamling d. 24. februar 2018

Charlottenlund Ponytravklub har afholdt ordinær generalforsamling d. 24. februar 2018.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Flemming Mogensen (formand)

Liset Holse (kasserer)

Rie Absalonsen

Michael Juul Nielsen

Henrik Heeris

Juliane Ingdam (suppleant)