Priser

For at gå på Travskolen koster det 250 om måneden. Dertil kommer et årligt kontingent til Charlottenlund Ponytravklub på 250 kr.